preskoči na sadržaj

Tehnička škola Zagreb

Login
Učenički dom

Učenički servis

Anketa

Anketa - samovrjednovanje

Samovrjednovanje

Strojovođe

Centar za osposobljavanje
strojovođa

OBAVIJEST O NATJEČAJU
UPISI POLAZNIKA STROJOVOĐA
ISPITI ZA DOZVOLU

 

 

Stranice profesora

Arhiva vijesti

od listopada 2004. do danas
 
Tražilica
Kalendar
« Veljača 2018 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Prikazani događaji

Posredovanje

Posredovanje pri zapošljavanju – SERVIS

O B A V I J E S T

UČENICIMA, RODITELJIMA I POSLODAVCIMA

Na temelju rješenja Ministarstva rada i socijalne skrbi Klasa:UP/I-102-02/02/9, Ur.br:524-04/1-1-02-2 od 17.10.2002. godine  TEHNIČKA ŠKOLA ZAGREB, koja je pravni slijednik Željezničke tehničke škole u Zagrebu, obavlja poslove posredovanja pri zapošljavanju redovitih učenika srednjoškolskih ustanova u Gradu Zagrebu,  isključivo tijekom zimskog, proljetnog i ljetnog odmora , trajanje kojeg je u tekućoj školskoj godini propisano odlukom ministra znanosti, obrazovanja i športa, kako slijedi:

 

    ZIMSKI ODMOR

  od 27. 12. 2017.
 
do 12. 01. 2018.

 

PROLJETNI ODMOR

    od 29. 03. 2018.
   
 do 06. 04. 2018.

 

  LJETNI ODMOR

    od 18. 06. 2018.
  
do 31. 08. 2018.

 

 

TEHNIČKA ŠKOLA ZAGREB obavlja poslove posredovanje za povremeni rad redovnitih učenika  u skladu s odredbama Pravilnika o obavljanju djelatnosti posredovanja pri zapošljavanju (NN 39/09. , NN 19/2011. i NN 8/2014. )

UČLANITI SE MOGU ISKLJUČIVO REDOVNI UČENICI SREDNJIH ŠKOLA GRADA ZAGREBA S NAVRŠENIH 15 GODINA ŽIVOTA.

PRILIKOM UČLANJENJA  POTREBNO JE PRILOŽITI:

ZA MALODOBNOG UČENIKA
- potvrta  o statusu redovitog učenika srednjoškolske ustanove ( samo za učenike škola u gradu Zagrebu )
- DOKUMENT KOJI SADRŽI OIB , napraviti presliku - ostaje u servisu, primaju se sve vrste dokumenata bez obzira na starost ( po mogućnosti donijeti dokument ili znati upisati i JMBG )
- preslika osobne iskaznice roditelja (onoga koji potpisuje suglasnost)
- tiskanice opći podaci o učeniku
- tiskanica suglasnosti potpisana od roditelja
- 10 kuna za člansku karticu

- otvoren žiro ili tekući račun u banci po izboru (preslika ugovora ili kartice)

 

ZA PUNOLJETNOG UČENIKA
-potvrda o statusu redovitog učenika srednjoškolske ustanove ( samo za učenike škola u gradu Zagrebu )

- DOKUMENT KOJI SADRŽI OIB , napraviti presliku - ostaje u servisu, primaju se sve vrste dokumenata bez obzira na starost ( po mogućnosti donijeti dokument ili znati upisati i JMBG )
tiskanica opći podaci o učeniku
10 kuna za člansku karticu
- otvoren žiro ili tekući račun u banci po izboru (preslika ugovora ili kartice)

 

- KAD SE UČENIK UČLANI U SERVIS ČLANSKA ISKAZNICA MU VRIJEDI SVE VRIJEME DOK JE REDOVNI POLAZNIK SREDNJE ŠKOLE , JEDINA OBVEZA UČENIKA JE DA SVAKE NOVE ŠKOLSKE GODINE DONESE POSTOJEĆU ČLANSKU KARTICU I  POTVRDU O STATUSU RADOVNOG UČENIKA RADI PRODUŽENJA ISTE.

- ČLANARINA OD 10,00 KUNA PLAĆA SE SAMO PRVI PUT KOD UČLANJENJA.

 - PRODUŽENJE ČLANSKE ISKAZNICE SE NE NAPLAĆUJU.

- AKO UČENIK IZGUBI ČLANSKU ISKAZNICU NIJE SE POTREBNO PONOVNO UČLANJIVATI SA SVOM DOKUMENTACIJOM. POTREBNO JE SAMO DONIJETI POTVRDU O REDOVNOM STATUSU UČENIKA ZA TEKUĆU ŠKOLSKU GODINU I SERVIS ĆE IZDATI DUPLIKAT ČLANSKE  ISKAZNICE

- DUPLIKATI IZGUBLJENE ČLANSKE ISKAZNICA NAPLAĆUJU SE 5,00 KUNA.

INFORMACIJE O UČLANJENJU: 01/3783220, 4839910.

PODIZANJE UGOVORA

UGOVORI SE PODIŽU TIJEKOM ZIMSKIH, PROLJETNIH I LJETNIH PRAZNIKA TJ. ZA VRIJEME KADA JE DOZVOLJEN RAD REDOVNIH UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA.

NAJRANIJE PODIZANJE UGOVORA JE TJEDAN DANA PRIJE POČETKA PRAZNIKA.

UČENICI SU OBAVEZNI UGOVOR PODIGNUTI NAJKASNIJE OSMI DAN OD DANA POČETKA RADA.

UGOVORI SE NE IZDAJU RETROAKTIVNO TJ. UNAZAD (npr. u vrijeme ljetnih praznika za rad obavljen u zimskom periodu ili za rad izvršen tijekom srpnja u kolovozu zbog obveze servisa na zakonom propisanu prijavu).   

KOD PODIZANJA UGOVORA UČENIK JE SA SOBOM OBAVEZAN IMATI ČLANSKU KARTICU ( U KOLIKO JE STARI ČLAN PRODUŽENU ZA TEKUĆU GODINU), POPUNJEN EVIDENCIJSKI LIST POSLODAVCA I UPUTNICU – SVE POTPISANO I OVJERENO PEČATOM POSLODAVCA, TE ŽIRO ILI TEKUĆI RAČUN (UČENIKOV) .

(EVIDENCIJSKI LIST I UPUTNICA MOGU SE PODIGNUTI U SERVISU ILI PRINTATI SA STRANICA SERVISA - TISKANICE SERVISA).

AKO JE PRETHODNIH GODINA POSLODAVAC VEĆ RADIO S UČENIČKIM SERVISOM NIJE POTREBNO PONOVNO POPUNJAVATI EVIDENCIJSKI LIST (OSIM U MEĐUVREMENU NASTALIH PROMJENA-ADRESA, TELEFON, ODGOVORNA OSOBA I SL.). TADA UČENIK UZ ČLANSKU KARTICU DONOSI SAMO POPUNJENU UPUTNICU ZA TEKUĆE RAZDOBLJE RADA.

SERVIS NE IZDAJE UGOVORE ZA ISPLATU UČENIČKE PRAKSE KOJA SE OBAVLJA TIJEKOM ŠKOLSKE GODINE. POSLODAVCI KOJI IMAJU SKLOPLJEN UGOVOR S UČENICIKOM-ICOM  O PROVEDBI PRAKTIČNE NASTA ISTU MOGU DO VISINE 1.600,00 KUNA ISPLATITI PREMA POSTOJEĆIM RAČUNOVODSTVENIM PROPISIMA .

NAPOMENA : UČENICI KOJI RADE NA BENZINSKIM POSTAJAMA I VRŠE  POSLOVE ČIŠĆENJA STAKALA NE MOGU DOBITI RADNI UGOVOR  (ugovor sadrži prava i obveze) iz razloga što poslodavac za imenovane ne isplaćuje plaću, pa time niti zakonom propisane doprinose u slučaju nesreće na radu ili učinjene štete,odnosno ostala davanja.

Ukoliko učenici rade na drugim poslovima u sklopu benzinskih postaja,  potrebno je da poslodavac to upiše NA EVIDENCIJSKI LIST, KAO I NAPOMENU DA ĆE MU ZA TO BITI ISPLAĆENA PLAĆA, TE POTVRDI PEČATOM I POTPISOM.

V A Ž N O

UKOLIKO JE UČENIK PODIGAO UGOVOR, A IZ NEKOG RAZLOGA NIJE MOGAO DOĆI NA RAD ILI NIJE ZAPOČEO S RADOM, DUŽAN JE U ROKU OD TRI DANA OD DANA PODIZANJA ISTI OTKAZATI I VRATITI NA PONIŠTENJE. AKO GA JE PREDAO POSLODAVCU TADA GA TREBA VRATITI POSLODAVAC.

UKOLIKO  SE GORE NAVEDENO NE OBAVI U NAVEDENOM ROKU (DAKLE NEMAMO SAZNANJE DA UČENIK NE RADI)  OBZIROM NA ZAKONSKU OBVEZU SERVISA, ČETVRTI PRIMJERAK UGOVORA BITI ĆE PROSLIJEĐEN  DRŽAVNOM INSPEKTORATU ( ROK 3 DANA OD DANA IZDAVANJA) GDJE SE REGISTRIRA KAO RADNI, A UČENIK SE U SLIJEDEĆIH  8 DANA PRIJAVLJUJE NA HZZO I VRŠI SE OSIGURANJE U SLUČAJU NESREĆE NA RADU .

DAKLE, NEPRAVODOBNA ODJAVA UGOVORA STVARA KASNIJE PROBLEM I NAMA KAO SERVISU I POSLODAVCU.  

 

OBAVIJEST POSLODAVCIMA

Prema čl.29.,st.2. Pravilnika o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem (N.N. 8/2014.), Naručitelj (poslodavac) je dužan ovjeriti i dopuniti ugovor sa stvarnim brojem sati rada i iznosom zarade učenika u roku od 15 dana nakon obavljenog posla, odnosno nakon što mu učenik po obavljenom poslu dostavi ugovor.

Drugim riječima, nije moguće dostaviti ugovor na obračun prije obavljenog posla (razdoblja rada navedenog u ugovoru), već tek nakon, a analogno tome nije moguće isplatiti zaradu učeniku prije obavljenog posla. Također, poslodavac ugovor treba dostaviti na obračun posredniku u roku 15 dana nakon obavljenog posla odnosno nakon što mu učenik po obavljenom poslu dostavi ugovor.

Prema svemu navedenom, molimo poslodavce da se pridržavaju navedenih zakonskih odredbi kako bi izbjegli nepotrebne inspekcijske nadzore.

 

ISPLATA UČENIČKE ZARADE PO UGOVORU

POSLODAVAC, ODNOSNO UČENIK UGOVOR ISPUNJEN SA SVIM POTREBNIM PODACIMA, POTPISIMA  I OVJEREN PEČATOM (SVI PRIMJERCI) NAKON ZAVRŠETKA  RADA DOSTAVLJA U SERVIS NA OBRADU ODNOSNO OBRAČUN.

SERVIS POSLODAVCU ISPOSTAVLJA RAČUN I SEBI OSTAVLJA JEDAN PRIMJERAK UGOVORA .

POSLODAVAC  NA TEMELJU IZDANOG RAČUNA VRŠI UPLATU ZA UČENIKOV RAD SA SVIM OSTALIM DAVANJIMA (U ROKU 8 DANA OD IZDAVANJA ISTOG) NA RAČUN SERVISA, A NAKON TOGA SERVIS VRŠI ISPLATU UČENIKU NA NJEGOV TEKUĆI ILI ŽIRO RAČUN. 

NAPOMINJEMO DA POSLODAVCIMA I UČENICIMA KOJI  SE NE BUDU PRIDRŽAVALI SVIH GORE NAVEDENIH UPUTA I PRAVILA SERVIS U BUDUĆE NEĆE  IZDAVATI UGOVORE.

INFORMACIJE O UPLATAMA – ISPLATAMA NA TEL. 01/3783218

DODATNE VAŽNE INFORMACIJE I NOVOSTI ZA UČENIKE

UČENICI KOJI POHAĐAJU PUČKA OTVORENA UČILIŠTA, DOPISNE ŠKOLE ILI PROGRAME ZA STJECANJE SSS UZ PLAĆANJE NE MOGU BITI ČLANOVI UČENIČKOG SERVISA (NAVEDENO OBRAZOVANJE NIJE DEFINIRANO KAO REDOVNO OBRAZOVANJE).

STUPANJEM NA SNAGU PRAVILNIKA O OBAVLJANJU DJELATNOSTI POSREDOVANJA PRI ZAPOŠLJAVANJU NN 19/2011. UČENIČKI SERVISI REGISTRIRANI U GRADU ZAGREBU MOGU POSREDOVATI SAMO I ISKLJUČIVO ZA UČENIKE KOJI POHAĐAJU ŠKOLE U GRADU ZAGREBU ODNOSNO ZA ONE UČENIKE ČIJI SU RAVNATELJI POTPISALI SPORAZUM S UČENIČKIM SERVISOM.

( POPIS ŠKOLA KOJE SU POTPISALE SPORAZUM MOŽETE PROČITATI NA NAŠOJ STRANICI )

KAKO OVAJ ČLANAK IZ CITIRANOG PRAVILNIKA STVARA POPRILIČNU ZBRKU KOD UČENIKA I RODITELJA, A ČESTO I KOD POSLODAVACA  SLOBODNI SMO DATI NEKA OBJAŠNJENJA:

-          U KOLIKO UČENIK POHAĐA ŠKOLU U GRADU ZAGREBU, BEZ OBZIRA NA MJESTO I ŽUPANIJU STANOVANJA IMA PRAVO NA UČLANJENJE (POD UVJETOM DA JE ŠKOLA SKLOPILA SPORAZUM) U UČENIČKI SERVIS NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA.

-          UČENICI SA UREDNO OTVORENIM I OVJERENIM ČLANSKIM ISKAZNICAMA SA PODRUČJA GRADA ZAGREBA, U KOLIKO ZA TO IMA POTEBE, MOGU RADITI NA PODRUČJU CIJELE REPUBLIKE HRVATSKE.

-          UČENICI KOJI ŽIVE NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, A OBRAZUJU SE U ŠKOLAMA U ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI ILI DRUGOJ ŽUPANIJI NA PODRUČU RH, NE MOGU BITI ČLANOVI SERVISA REGISTRIRANOG NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, NEGO SE MORAJU UČLANITI U SERVIS NA PODRUČJU ŽUPANIJE U KOJOJ POHAĐAJU ŠKOLU. TAKOĐER MOGU RADITI NA PODRUČJU CIJELE RH. 

Posebne zakonske odredbe vezane za rad maloljetnika


POPIS ŠKOLA KOJE SU POTPISALE SPORAZUM SA UČENIČKIM SERVISOM  TEHNIČKE ŠKOLE ZAGREB

1.     UPRAVNA I BIROTEHNIČKA ŠKOLA, ZAGREB

2.     ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE VRAPČE, ZAGREB

3.     PRIVATNA JEZIČNO-INFORMATIČKA GIMNAZIJA „SVIJET“

4.     PRIVATNA EKONOMSKO-INFORMATIČKA ŠKOLA, ZAGREB

5.     GIMNAZIJA TITUŠA BREZOVAČKOG, ZAGREB

6.     STROJARSKA TEHNIČKA ŠKOLA FRANA BOŠNJAKOVIĆA

7.     II. GIMNAZIJA, ZAGREB

8.     UČILIŠTE ZA POPULARNU I JAZZ GLAZBU, ZAGREB

9.     ZDRAVSTVENO UČILIŠTE ZAGREB, ZAGREB

10.  SREDNJA ŠKOLA SESVETE, SESVETE

11.  ŠKOLA ZA KLASIČNI BALET, ZAGREB

12.  ŠKOLA ZA TEKSTIL, KOŽU I DIZAJN, ZAGREB

13.  ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE VINOGRADSKA, ZAGREB

14.  SREDNJA ŠKOLA CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ZAGREB

15.  I. GIMNAZIJA, ZAGREB

16.  STROJARSKA TEHNIČKA ŠKOLA FAUSTA VRANČIĆA, ZAGREB

17.  PRIVATNA SREDNJA EKONOMSKA ŠKOLA „INOVA“ S PRAVOM JAVNOSTI, ZAGREB

18.  IV. GIMNAZIJA, ZAGREB

19.  ELEKTROSTROJARSKA OBRTNIČKA ŠKOLA, ZAGREB

20.  TRGOVAČKA ŠKOLA, ZAGREB

21.  V. GIMNAZIJA, ZAGREB

22.  GRAFIČKA ŠKOLA U ZAGREBU

23.  DRVODJELJSKA ŠKOLA, ZAGREB

24.  POŠTANSKA I TELEKOMUNIKACIJSKA ŠKOLA, ZAGREB

25.  I. TEHNIČKA ŠKOLA TESLA, ZAGREB

26.  PRIRODOSLOVNA ŠKOLA VLADIMIRA PRELOGA, ZAGREB

27.  GRADITELJSKA TEHNIČKA ŠKOLA, ZAGREB

28.  TREĆA EKONOMSKA ŠKOLA, ZAGREB

29.  TEHNIČKA ŠKOLA RUĐERA BOŠKOVIĆA, ZAGREB

30.  ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA  U ZAGREBU

31.  DRUGA EKONOMSKA ŠKOLA U ZAGREBU ( poslan samo jadan ovjereni primjerak sporazuma )

32.  PREHRAMBENO TEHNOLOŠKA ŠKOLA , ZAGREB

33.  HOTELIJERSKO – TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU

34.  VII. GIMNAZIJA, ZAGREB

35.  XIII. GIMNAZIJA, ZAGREB

36.  POLJOPRIVREDNA ŠKOLA, ZAGREB

37.  ŠKOLA PRIMJENJENE UMJETNOSTI I DIZAJNA, ZAGREB

38.  ŠKOLA ZA CESTOVNI PROMET, ZAGREB

39.  GEODETSKA TEHNIČKA ŠKOLA, ZAGREB

40.  GORNJOGRADSKA GIMNAZIJA, ZAGREB

41.  XI. GIMNAZIJA, ZAGREB

42.  ŠKOLA ZA PRIMALJE, ZAGREB

43.  IX. GIMNAZIJA, ZAGREB

44.  OBRTNIČKA ŠKOLA ZA OSOBNE USLUGE, ZAGREB

45.  NADBISKUPSKA KLASIČNA GIMNAZIJA S PRAVOM  JAVNOSTI, ZAGREB

46.  KLASIČNA GIMNAZIJA, ZAGREB

47.  ŠKOLA ZA MONTAŽU INSTALACIJA I METALNIH KONSTRUKCIJA, ZAGREB

48.  PRVA EKONOMSKA ŠKOLA, ZAGREB

49.  OBRTNIČKA I INDUSTRIJSKA GRADITELJSKA ŠKOLA, ZAGREB

50.  X. GIMNAZIJA, „ IVAN SUPEK“, ZAGREB

51.  EKONOMSKA ŠKOLA KATARINA ZRINSKI, ZAGREB

52.  XVIII. GIMNAZIJA, ZAGREB

53.  XVI.GIMNAZIJA, ZAGREB

54.  XV. GIMNAZIJA, ZAGREB

55.  GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINA, ZAGREB

56.  XII. GIMNAZIJA, ZAGREB

57.  III. GIMNAZIJA, ZAGREB

58.  VETERINARSKA ŠKOLA, ZAGREB

59.  INDUSTRIJASKA STROJARSKA ŠKOLA, ZAGREB

60.  UGOSTIOTELJSKO- TURISTIČKO UČILIŠTE ZAGREB

61.  PRVA SREDNJA  INFORMATIČKA ŠKOLA S PRAVOM JAVNOSTI, ZAGREB

62.  ŽENSKA OPĆA GIMNAZIJA DRUŽBE SESTARA MILOSRDNICA, ZAGREB

63. GIMNAZIJA I EKONOMSKA ŠKOLA BENEDIKTA KOTRULJEVIĆA ZAGREB

64. PRIVATNA UMJETNIČKA GIMNAZIJA ZAGREB

65, ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE MLINARSKA ZAGREB

66. SREDNJA GLAZBENA ŠKOLA "BLAGOJA BERSA " ZAGREB

67. ŠKOLA SUVREMENOG PLESA ANE MALETIĆ, ZAGREB

68. PRIVATNA GIMNAZIJA I TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA ŠKOLA JURE KUPREŠAK, ZAGREB

69. ISLAMSKA GIMNAZIJA, ZAGREB

70. SREDNJA ŠKOLA JELKOVEC, SESVETE

71. PRIVATNA UMJETNIČKA GIMNAZIJA, ZAGREB

72. SRPSKA PRAVOSLAVNA OPĆA GIMNAZIJA

73. GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG, ZAGREB

74. LINIGRA-PRIVATNA ŠKOLA S PRAVOM JAVNOSTI, ZAGREB

75. GLAZBENA ŠKOLA PAVAO MARKOVAC

76. PRIVATANA KLASIČNA GIMNAZIJA S PRAVOM JAVNOSTI

77. CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DUBRAVA, ZAGREB

78. GLAZBENA ŠKOLA PAVLA MARKOVCA, ZAGREB

79. PRIVATNA KLASIČNA GIMNAZIJA S PRAVOM JAVNOSTI

80. CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE "VINKO BEK", ZAGREB

81. PRIVATNA GIMNAZIJA I EKONOMSKO - INFORMATIČKA ŠKOLA FUTURA S PRAVOM JAVNOSTI,  ZAGREB
82. GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA BALOKOVIĆA, ZAGREB

83. GIMNAZIJA MARUL, ZAGREB

84.OPĆA PRIVATNA GIMNAZIJA, Gajeva 22, Zagreb

85. AMERIČKA MEĐUNARODNA ŠKOLA U ZAGREBU, Vočarska 106, Zagreb

86. GLAZBENO UČILIŠTE ELLY BAŠIĆ, Mlinarska 25, Zagreb

87. PRIVATNA SPORTSKA I JEZIČNA GIMNAZIJA "FRANJO BUČAR", Zagreb

Obrasci omladinskog servisa:
 

 

 

preskoči na navigaciju