preskoči na sadržaj

Tehnička škola Zagreb

Login
Školski kurikulum

Anketa

Anketa - samovrjednovanje

Samovrjednovanje

Arhiva vijesti

od listopada 2004. do danas
 
Kalendar
« Studeni 2014 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
Prikazani događaji

Tražilica
Stranice profesora

Posredovanje

 

 

 

Posredovanje pri zapošljavanju – SERVIS

O B A V I J E S T

UČENICIMA, RODITELJIMA I POSLODAVCIMA

 

Na temelju rješenja Ministarstva rada i socijalne skrbi Klasa:UP/I-102-02/02/9, Ur.br:524-04/1-1-02-2 od 17.10.2002. godine  TEHNIČKA ŠKOLA ZAGREB, koja je pravni slijednik Željezničke tehničke škole u Zagrebu, obavlja poslove posredovanja pri zapošljavanju redovitih učenika srednjoškolskih ustanova u Gradu Zagrebu,  isključivo tijekom zimskog, proljetnog i ljetnog odmora , trajanje kojeg je u tekućoj školskoj godini propisano odlukom ministra znanosti, obrazovanja i športa, kako slijedi:
 

    ZIMSKI ODMOR

  od 23. 12. 2013.
 
do 10. 01. 2014.

 

PROLJETNI ODMOR

    od 14. 04. 2014.
   
 do 21. 04. 2014.

 

  LJETNI ODMOR

    od 16. 06. 2014.
  
do 31. 08. 2014.

 

 

TEHNIČKA ŠKOLA ZAGREB obavlja poslove posredovanje za povremeni rad redovnitih učenika  u skladu s odredbama Pravilnika o obavljanju djelatnosti posredovanja pri zapošljavanju (NN 39/09. , NN 19/2011. i NN 8/2014. )

UČLANITI SE MOGU ISKLJUČIVO REDOVNI UČENICI SREDNJIH ŠKOLA S NAVRŠENIH 15 GODINA ŽIVOTA.

PRILIKOM UČLANJENJA  POTREBNO JE PRILOŽITI:

ZA MALODOBNOG UČENIKA
- potvrta  o statusu redovnog učenika srednjoškolske ustanove
- DOKUMENT KOJI SADRŽI JMBG učenika , TE DOKUMENT KOJI SADRŽI OIB (napraviti presliku - ostaje u servisu, primaju se sve vrste dokumenata bez obzira na starost)
-preslika osobne iskaznice jednog od roditelja (onoga koji potpisuje suglasnost)
- tiskanice opći podaci o učeniku
- tiskanica izjave o ostavrenju prihoda NE PODIZATI U POREZNOJ UPRAVI - isprintati sa naše stranice, kao i ostale tiskanice
- uputnica koju popunjava  poslodavac
- 10 kuna za člansku karticu

- otvoren žiro ili tekući račun u banci po izboru (nije neophodan pri učlanjenju , može se donijeti i naknadno ili prije same isplate).

 

ZA PUNOLJETNOG UČENIKA
-potvrda o statusu redovitog učenika srednjoškolske ustanove

- DOKUMENT KOJI SADRŽI JMBG učenika, TE DOKUMENT KOJI SADRŽI OIB napraviti presliku - ostaje u servisu, primaju se sve vrste dokumenata bez obzira na starost.
tiskanica opći podaci o učeniku
- potpisana izjava o ostvarenju prihoda
10 kuna za člansku karticu
uputnica koju popunjava poslodavac
- otvoren žiro ili tekući račun u banci po izboru
(nije neophodan pri učlanjenju, može se donijeti i naknadno ili prije same isplate)


PODIZANJE UGOVORA

  Informacije na tel. 378 32 20

 

 

UGOVORI SE PODIŽU TIJEKOM ZIMSKIH, PROLJETNIH I LJETNIH PRAZNIKA TJ. ZA VRIJEME KADA JE DOZVOLJEN RAD REDOVNIH UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA

UČENICI UGOVORE TREBAJU PODIĆI U ROKU 8 DANA OD DANA KADA SU POČELI RADITI (OVISNO O PRAZNICIMA U KOJIMA RADE ZBOG ROKA PRIJAVE)

UČENICI UGOVORE NE MOGU PODIZATI UNAZAD  

 

U KOLIKO JE UČENIK PODIGAO UGOVOR, A IZ NEKOG RAZLOGA NIJE MOGAO DOĆI NA RAD ILI NIJE ZAPOČEO S RADOM, DUŽAN JE U ROKU OD TRI DANA ODA DANA PODIZANJA UGOVORA ISTI OTKAZATI I VRATITI NA PONIŠTENJE.  

POSLODAVAC, ODNOSNO UČENIK UGOVOR ISPUNJEN SA SVIM POTREBNIM PODACIMA, POTPISIMA  I OVJEREN PEČATOM NAKON ZAVRŠETKA  RADA DOSTAVLJA U SERVIS NA OBRADU ILI VEĆ NA ISPLATU.

UKOLIKO DOSTAVLJA NA OBRADU POTREBNO JE DOSTAVITI SVA TRI PRIMJERKA, A U KOLIKO SE RADI O ISPLATI TADA SAMO PRIMJERAK ZA SERVIS.

DA BI SE UČENIKU IZVRŠILA ISPLATA, POSLODAVAC UZ UPLATU TREBA OBVEZNO DOSTAVITI I PRIMJERAK UGOVORA.
ISPLATE UČENIČKIH ZARADA VRŠE SE PREKO ŽIRO ILI TEKUĆEG  RAČUNA ( OTVOREN  U BANCI PO IZBORU UČENIKA) -  Informacije na tel.: 378 32 18

DODATNE VAŽNE INFORMACIJE I NOVOSTI ZA UČENIKE
Članska iskaznica vrijedi sve vrijeme dok je učenik redovni polaznik srednje škole , dakle učenici člansku iskaznicu produžuju za svaku novu školsku godinu donošenjem potvrde. Članarina se plaća samo prvi put kod učlanjenja. Produženja članske iskaznice se ne naplaćuju.

Duplikati izgubljenih članskih iskaznica naplaćuju se 5,00 kuna.  

REDOVNI UČENICI SREDNJIH ŠKOLA KOJI OBAVLJAJU UČENIČKU PRAKSU ZA KOJU DOBIVAJU NAKNADU PREKO UČENIČKOG SEVISA, OBAVEZNI SU UZ GORE NAVEDENE DOKUMENTA DOSTAVITI UGOVOR O PRAKSI ILI NAUKOVANJU TE POPUNJEN OBRAZAC PODATAKA O POSLODAVCU.


UČENICI KOJI POHAĐAJU PUČKA OTVORENA UČILIŠTA, DOPISNE ŠKOLE ILI PROGRAME ZA STJECANJE SSS UZ PLAĆANJE NE MOGU BITI ČLANOVI UČENIČKOG SERVISA (NAVEDENO OBRAZOVANJE NIJE DEFINIRANO KAO REDOVNO OBRAZOVANJE).

STUPANJEM NA SNAGU NOVOG PRAVILNIKA O OBAVLJANJU DJELATNOSTI POSREDOVANJA PRI ZAPOŠLJAVANJU NN 19/2011. UČENIČKI SERVISI REGISTRIRANI U GRADU ZAGREBU MOGU POSREDOVATI SAMO I ISKLJUČIVO ZA UČENIKE KOJI POHAĐAJU ŠKOLE U GRADU ZAGREBU ODNOSNO ZA ONE UČENIKE ČIJI SU RAVNATELJI POTPISALI SPORAZUM S UČENIČKIM SERVISOM.

(POPIS ŠKOLA KOJE SU POTPISALE SPORAZUM MOŽETE PROČITATI NA NAŠOJ STRANICI)

KAKO OVAJ ČLANAK IZ CITIRANOG PRAVILNIKA STVARA POPRILIČNU ZBRKU KOD UČENIKA I RODITELJA, A ČESTO I KOD POSLODAVACA  SLOBODNI SMO DATI NEKA OBJAŠNJENJA:

-          U KOLIKO UČENIK POHAĐA ŠKOLU U GRADU ZAGREBU, BEZ OBZIRA NA MJESTO I ŽUPANIJU STANOVANJA IMA PRAVO NA UČLANJENJE (POD UVJETOM DA JE ŠKOLA SKLOPILA SPORAZUM) U UČENIČKI SERVIS NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA.
-          UČENICI SA UREDNO OTVORENIM I OVJERENIM ČLANSKIM ISKAZNICAMA SA PODRUČJA GRADA ZAGREBA, U KOLIKO ZA TO IMA POTEBE, MOGU RADITI NA PODRUČJU CIJELE REPUBLIKE HRVATSKE.
-          UČENICI KOJI ŽIVE NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, A OBRAZUJU SE U ŠKOLAMA U ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI ILI DRUGOJ ŽUPANIJI NA PODRUČU RH, NE MOGU BITI ČLANOVI SERVISA REGISTRIRANOG NA PODRUČJU GRADA ZAGRBA, NEGO SE MORAJU UČLANITI U SERVIS NA PODRUČJU ŽUPANIJE U KOJOJ POHAĐAJU ŠKOLU. TAKOĐER MOGU RADITI NA PODRUČJU CIJELE RH.


DODATNE VAŽNE INFORMACIJE I NOVOSTI ZA POSLODAVCE

Srednjoškolska ustanova – učenički servis temeljme članka 24. Pravilnika o posredovanju ……..(NN 19/2011)  stavak 5. dužan je primjerak ugovora dostaviti mjesno nadležnopm inspektoru rada u roku od tri dana oda dana sklapanja ugovora. Temeljem članka 30. citiranog Pravilnika učenički servis ima pravo i dužnost zaštititi redovnog učenika kod potraživanja zarede za obavljeni rad.
U KOLIKO JE UČENIK PODIGAO UGOVOR ZA POSLODAVCA, A IZ NEKOG RAZLOGA NIJE MOGAO DOĆI NA RAD ILI NIJE ZAPOČEO S RADOM, POSLODAVAC JE OBVEZAN U ROKU TRI  DANA  OD DANA PODIZANJA UGOVORA ISTI OTKAZATI I VRATITI NA PONIŠTENJE.  AKO  SE TO NE UČINI UGOVOR SE REGISTRIRA KAO RADNI (po njemu će se izvršiti potraživanja), UČENIK SE PRIJAVLJUJE NA HZZO RADI UPLATE DOPRINOSA U SLUČAJU NESREĆE NA RADU (zakonska obveza koju ima servis)  A I PRI INSPEKTORATU.


POPIS ŠKOLA KOJE SU POTPISALE SPORAZUM SA UČENIČKIM SERVISOM  TEHNIČKE ŠKOLE ZAGREB

1.     UPRAVNA I BIROTEHNIČKA ŠKOLA, ZAGREB

2.     ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE VRAPČE, ZAGREB

3.     PRIVATNA JEZIČNO-INFORMATIČKA GIMNAZIJA „SVIJET“

4.     PRIVATNA EKONOMSKO-INFORMATIČKA ŠKOLA, ZAGREB

5.     GIMNAZIJA TITUŠA BREZOVAČKOG, ZAGREB

6.     STROJARSKA TEHNIČKA ŠKOLA FRANA BOŠNJAKOVIĆA

7.     II. GIMNAZIJA, ZAGREB

8.     UČILIŠTE ZA POPULARNU I JAZZ GLAZBU, ZAGREB

9.     ZDRAVSTVENO UČILIŠTE ZAGREB, ZAGREB

10.  SREDNJA ŠKOLA SESVETE, SESVETE

11.  ŠKOLA ZA KLASIČNI BALET, ZAGREB

12.  ŠKOLA ZA TEKSTIL, KOŽU I DIZAJN, ZAGREB

13.  ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE VINOGRADSKA, ZAGREB

14.  SREDNJA ŠKOLA CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ZAGREB

15.  I. GIMNAZIJA, ZAGREB

16.  STROJARSKA TEHNIČKA ŠKOLA FAUSTA VRANČIĆA, ZAGREB

17.  PRIVATNA SREDNJA EKONOMSKA ŠKOLA „INOVA“ S PRAVOM JAVNOSTI, ZAGREB

18.  IV. GIMNAZIJA, ZAGREB

19.  ELEKTROSTROJARSKA OBRTNIČKA ŠKOLA, ZAGREB

20.  TRGOVAČKA ŠKOLA, ZAGREB

21.  V. GIMNAZIJA, ZAGREB

22.  GRAFIČKA ŠKOLA U ZAGREBU

23.  DRVODJELJSKA ŠKOLA, ZAGREB

24.  POŠTANSKA I TELEKOMUNIKACIJSKA ŠKOLA, ZAGREB

25.  I. TEHNIČKA ŠKOLA TESLA, ZAGREB

26.  PRIRODOSLOVNA ŠKOLA VLADIMIRA PRELOGA, ZAGREB

27.  GRADITELJSKA TEHNIČKA ŠKOLA, ZAGREB

28.  TREĆA EKONOMSKA ŠKOLA, ZAGREB

29.  TEHNIČKA ŠKOLA RUĐERA BOŠKOVIĆA, ZAGREB

30.  ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA  U ZAGREBU

31.  DRUGA EKONOMSKA ŠKOLA U ZAGREBU ( poslan samo jadan ovjereni primjerak sporazuma )

32.  PREHRAMBENO TEHNOLOŠKA ŠKOLA , ZAGREB

33.  HOTELIJERSKO – TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU

34.  VII. GIMNAZIJA, ZAGREB

35.  XIII. GIMNAZIJA, ZAGREB

36.  POLJOPRIVREDNA ŠKOLA, ZAGREB

37.  ŠKOLA PRIMJENJENE UMJETNOSTI I DIZAJNA, ZAGREB

38.  ŠKOLA ZA CESTOVNI PROMET, ZAGREB

39.  GEODETSKA TEHNIČKA ŠKOLA, ZAGREB

40.  GORNJOGRADSKA GIMNAZIJA, ZAGREB

41.  XI. GIMNAZIJA, ZAGREB

42.  ŠKOLA ZA PRIMALJE, ZAGREB

43.  IX. GIMNAZIJA, ZAGREB

44.  OBRTNIČKA ŠKOLA ZA OSOBNE USLUGE, ZAGREB

45.  NADBISKUPSKA KLASIČNA GIMNAZIJA S PRAVOM  JAVNOSTI, ZAGREB

46.  KLASIČNA GIMNAZIJA, ZAGREB

47.  ŠKOLA ZA MONTAŽU INSTALACIJA I METALNIH KONSTRUKCIJA, ZAGREB

48.  PRVA EKONOMSKA ŠKOLA, ZAGREB

49.  OBRTNIČKA I INDUSTRIJSKA GRADITELJSKA ŠKOLA, ZAGREB

50.  X. GIMNAZIJA, „ IVAN SUPEK“, ZAGREB

51.  EKONOMSKA ŠKOLA KATARINA ZRINSKI, ZAGREB

52.  XVIII. GIMNAZIJA, ZAGREB

53.  XVI.GIMNAZIJA, ZAGREB

54.  XV. GIMNAZIJA, ZAGREB

55.  GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINA, ZAGREB

56.  XII. GIMNAZIJA, ZAGREB

57.  III. GIMNAZIJA, ZAGREB

58.  VETERINARSKA ŠKOLA, ZAGREB

59.  INDUSTRIJASKA STROJARSKA ŠKOLA, ZAGREB

60.  UGOSTIOTELJSKO- TURISTIČKO UČILIŠTE ZAGREB

61.  PRVA SREDNJA  INFORMATIČKA ŠKOLA S PRAVOM JAVNOSTI, ZAGREB

62.  ŽENSKA OPĆA GIMNAZIJA DRUŽBE SESTARA MILOSRDNICA, ZAGREB

63. GIMNAZIJA I EKONOMSKA ŠKOLA BENEDIKTA KOTRULJEVIĆA ZAGREB

64. PRIVATNA UMJETNIČKA GIMNAZIJA ZAGREB

65, ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE MLINARSKA ZAGREB

66. SREDNJA GLAZBENA ŠKOLA "BLAGOJA BERSA " ZAGREB

67. ŠKOLA SUVREMENOG PLESA ANE MALETIĆ, ZAGREB

68. PRIVATNA GIMNAZIJA I TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA ŠKOLA JURE KUPREŠAK, ZAGREB

69. ISLAMSKA GIMNAZIJA, ZAGREB

70. SREDNJA ŠKOLA JELKOVEC, SESVETE

71. PRIVATNA UMJETNIČKA GIMNAZIJA, ZAGREB

72. SRPSKA PRAVOSLAVNA OPĆA GIMNAZIJA

73. GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG, ZAGREB

74. LINIGRA-PRIVATNA ŠKOLA S PRAVOM JAVNOSTI, ZAGREB

75. GLAZBENA ŠKOLA PAVAO MARKOVAC

76. PRIVATANA KLASIČNA GIMNAZIJA S PRAVOM JAVNOSTI

77. CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DUBRAVA, ZAGREB
 

Obrasci omladinskog servisa:
 

 

 


Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju

preskoči na navigaciju